Мотивираният персонал – просперитет за компанията и националната икономика

По-голямата част от фирмите в реалния сектор функционират по някаква случайност. Съществуват без ясна цел и повечето нямат никакво виждане за бъдещото си развитие. Собствениците трудно вземат решения за инвестиции и разрастване на бизнеса. Това е следствие от ниската степен на култура и образование на българските предприемачи. След наличието на този проблем няма как предприятията в страната да имат висока производителност на труда и добри финансови показатели. Това се отразява и на икономическите резултати в национален план. Проблемът с производителността на труда не идва само от страна собствениците на фирмите, но идва и от страна на работната ръка. Едните гледат да прецакат другите, като дават малко пари и експлоатират човешкия ресурс максимално, другите гледат да свършат, колкото се може по-малко работа, ако може никаква.


Мотивираният персонал – просперитет за компанията и националната икономикаПовечето хора работят каквото им падне, за да изкарат пари покриващи нуждите им за оцеляване. Не се влага страст в работата. Никой не работи, за да развива себе си и да допринесе за просперитета на компанията. Всичко това се отразява отрицателно на качеството на работа и на крайния резултат на фирмите.

Само и единствено трудът на хората е способен да добавя стойност за компанията. Ако служителите не работят както трябва, дори и най-скъпото оборудване няма да спаси положението. Затова човешкият ресурс трябва да се управлява и стимулира по правилния начин. Всички допълнителни разходи, които отиват за персонала, като разходи за обучения, бонуси и други придобивки са една ценна инвестиция за компанията. Нямате си и на идея какви резултати са способни да Ви докарват хората, ако ги стимулират по правилния начин.

По отношение мотивацията на персонала ще разгледаме пирамидата на потребностите на Ейбрахам Маслоу. Тя е съставена от четири групи. Първата група включва физиологичните потребности на хората: храна, вода, сън, здраве, секс. Втората включва екзистенциалните потребности: подслон, безопасност, обезпеченост, третата социалните потребности: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си, четвъртата престижните потребности: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата и петата включва духовните потребности: познание, себереализиране.

Мотивираният персоналЦелта на автора е да покаже, че ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. Когато хората не могат да си платят сметките за тока, те няма как да си насочат вниманието към постигане на успехи в работата.

Ще дадем пример с модела на Тейлър за стимулиране на персонала. Прилага се в някои компании в Германия. Състои се в това, че в  края на отчетната годината всеки служител получава процент от реализираната печалба на фирмата. Голяма част от персонала на тези дружества работи извънредно по собствено желание, за да покаже по-добри резултати. Подобен метод за мотивация работи много добре, защото кара всеки един служител да се чувства значим за компанията, в която работи.

Ще завършим статията с цитат на Уилям Дюран, основоположник на „Дженерал Мотърс: „Вземете сградите, машините и съоръженията. Оставете ми хората и аз отново ще изградя цялата си империя”. Той не е казал, тези думи случайно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud