PG游戏官网

ENGLISH

网站首页  >  师资队伍  >  博士后  >  正文

张维奕
时间:2023-01-09

姓名:张维奕

E-mail:zwy0526@mail.hzau.edu.cn

研究方向:基因组学


教育经历

2013.09-2021.07 华中农业大学,蔬菜学专业博士

2009.09-2013.07 中国农业大学,蔬菜学专业学士


工作经历

2021.09—至今 华中农业大学,博士后


科研项目

1. 博士后创新人才支持计划,茶树地方种与选育品种的群体分化和优异基因挖掘,2022/07-2024/07,60万,主持


研究成果

1. Zhang,Weiyi;Zhang,Youjun;Qiu,Haiji;Guo,Yafei;Wan,Haoliang;Zhang,Xiaoliang;Scossa,Federico; Alseekh,Saleh;Zhang,Qinghua;Wang,Pu;Xu,Li;Schmidt,MaximilianH-W;Jia,Xinxin;Li,Daili; Zhu, Anting; Guo, Fei; Chen, Wei; Ni, Dejiang; Usadel, Bjorn; Fernie, AlisdairR.;Wen,Weiwei;GenomeassemblyofwildteatreeDASZrevealspedigreeandselectionhistoryoftea varieties,Nat. Commun.2020,11(1):0-3719(共一排序1).

2. Zhang,Weiyi;Alseekh,Saleh;Zhu,Xiang;Zhang,Qinghua;Fernie,AlisdairR.;Kuang, Hanhui;Wen, Weiwei;Dissectionofthedomestication-shapedgeneticarchitectureoflettuceprimarymetabolism,Plant J.2020, 104(3):613-630(共一排序1).

3. Zhang,Weiyi;Luo,Cheng;Scossa,Federico;Zhang,Qinghua;Usadel,Bjoern;Fernie,AlisdairR.;Mei, Hanwei;Wen,Weiwei;Aphasedgenomebasedonsinglespermsequencingrevealscrossoverpatternand complexrelatednessinteaplants,Plant J.2021,105(1):197-208(共一排序1).

4. Xiaohui Jiang; Weiyi Zhang; Alisdair R Fernie; Weiwei Wen ; Combining novel technologies with interdisciplinary basic research to enhance horticultural crops,Plant J.2021.109(1): 35-46 (共一排序2,综述).

5. Xinxin Jia; Weiyi Zhang; Alisdair R. Fernie; Weiwei Wen ; Camellia sinensis (Tea),Trends Genet 2021.37(2):201-202(共一排序2,综述).

PG游戏官网(科技)有限公司